Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Co ještě nevíme o Evropské unii

autor: vybrala SV.

Každý stát má vlastní zahraniční zájmy, které nemusí být v souladu se zájmy jiných zemí. Jak se dokáží shodnout země Evropské unie?
Členské státy se zavázaly, že se zdrží jakýchkoliv akcí, které by byly v rozporu se zájmy Unie nebo které by mohly snižovat účinnost jejího působení jako soudržné síly v mezinárodních vztazích. Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku státům Unie nikdo „shora“ nediktuje – vzniká každodenním procesem. To ovšem neznamená, že panuje dokonalá akceschopnost a shoda. Podle Smlouvy o Evropské unii by ale měly členské státy navenek podporovat SZBP bezvýhradně v duchu loajality a vzájemné solidarity.

Kdo určuje, jakou politiku bude Evropská unie prosazovat navenek?
Základní směry a principy Společné zahraniční a bezpečnostní politiky definuje Evropská rada, tedy nejvyšší představitelé členských států na společných zasedáních. Na základě toho pak předsednickou zemí vedená Rada pro všeobecné záležitosti, v níž zasedají ministři zahraničí, přijímá rozhodnutí. Rada také zajišťuje jednotu, soudržnost a účinnost postupu Unie. Existuje i funkce koordinátora Společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie. Na mezinárodní úrovni zastupuje Unii jak Evropská komise prostřednictvím svých diplomatických misí (Delegace Evropské komise) v jednotlivých státech, tak předsednická země a její zastupitelské úřady.

Tisk Tisk | E-mail E-mail