Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Že by řešení konečně v dohledu?

autor: SV.

Již předcházejícím čísle Rumburských novin jsem čtenáře informovala o usnesení, které přijalo zastupitelstvo města ve věci odbavování klientů na rumburské pobočce České pošty, s.p. Zastupitelé tehdy uložili starostovi města, pokud se situace nezlepší, aby se obrátil se stížností na nadřízený orgán obvodního ředitelství České pošty, s.p. Dne 27. února 2001 podal starosta města Jan Sembdner oficiální stížnost na nevyhovující stav v odbavování klientů v Rumburku na Provozní ředitelství České pošty, s.p. v Novém Boru.

Dne 2. března 2001 obdržel starosta města odpověď od Ing. Petera Vaška, ředitele České pošty, s.p., Obvodu Nový Bor. Ing. Vaško konstatuje, že situace na rumburské poště je zkomplikována dlouhodobou nemocností několika zaměstnanců pošty a dále uvádí: „Vzniklou situaci se snažíme řešit tím, že na poštu Rumburk byl dočasně přidělen 1 zaměstnanec, který má v pracovní náplni vykrývat absence, přednostně však zajišťuje pošty, u nichž hrozí jejich úplné zavření. V únoru 2001 byla přijata nová pracovnice, u které v současné době končí zácvik nutný pro vykonávání provozních činností této funkce a v nejbližší době bude nasazena do běžného provozu. Dále budou přijaty další dvě pracovnice, které po zácviku budou nasazeny do provozu na překlenutí vzniklého problému (vysoká nemocnost) na poště v Rumburku.“ V dopise dále uvádí také nutnost řešení prostorového problému.

A na závěr snad jedna poznámka: že by řešení konečně v dohledu?

Tisk Tisk | E-mail E-mail