Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Národní park očima V. Sojky

autor: Marek Mráz

rn0505_0 V úterý 6. března se v rumburském Domě kultury uskutečnila přednáška o Národním parku České Švýcarsko, která byla zařazena do cyklu pravidelných naučných pořadů pro širokou veřejnost a doprovází probíhající výstavu fotografií Václava Sojky „Národní park České Švýcarsko ve fotografii“. Právě Václav Sojka, renomovaný fotograf a zároveň pracovník oddělení strážní služby, během večera promítal své diapozitivy, které doplnil mluveným komentářem. Posluchači tak získali od navýsost zasvěceného průvodce mnoho jedinečných poznatků o přírodě v národním parku, její ochraně, ale i dějinách člověka a osídlení.

Tímto pořadem se Správa Národního parku České Švýcarsko snaží dostát svému předsevzetí informovat co nejlépe veřejnost o své činnosti i o území, které spravuje. Kromě výstavní činnosti – v současné době Správa vystavuje hned na třech místech – se začíná úspěšně rozvíjet i činnost publikační. Po propagační brožurce o cyklistických trasách byla vydána mapka se všeobecnými informacemi a připravují se i další tituly. V neposlední řadě se chystají i klasické akce pro veřejnost, jakými jsou např. den otevřených dveří, který proběhne 18. dubna, přírodovědné exkurze (19. a 30. května) či brigády (např. 22. dubna). Pracovníci Správy samozřejmě nezapomenou ani na děti a mládež. Den dětí, Den v národním parku, výtvarná či vědomostní soutěž – to jsou jen některé z připravených akcí.

Tisk Tisk | E-mail E-mail