Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Mammografické vyšetření nyní i v České Lípě!

autor: SV.

Ve středu 28. února 2001 bylo v rámci programu Naděje pro Českou Lípu slavnostně otevřeno centrum mammologické diagnostiky v České Lípě. Tento diagnostický přístroj, na jehož zakoupení přispělo město Č. Lípa částkou 3 mil. Kč, poslouží ženám z celého okresu Česká Lípa a Šluknovského výběžku. Co by měly ženy vědět o mammografickém vyšetření?

Kdy je vhodné začít s prevencí prsní žlázy?
Vstupní mammografické vyšetření ženy, která nemá objektivní nález v prsní žláze, by mělo být provedeno v 35 letech. Výsledkem vyšetření by mělo být nejen vyloučení nádoru, ale i stanovení rizika jeho případného vzniku. V dalších letech by se preventivní kontroly prsní žlázy měly odvíjet dle plánu, který stanoví diagnostik – rentgenolog ve spolupráci s mammologem.

Jaké jsou optimální intervaly mezi vyšetřeními?
Vyšetření prsní žlázy by měla žena podstoupit pravidelně každý rok. Lékař rozhodne, jaké vyšetření je pro ženu vhodné, zda mammografem, či zda postačí ultrazvuk, který je doplňkovou metodou.

Co vlastně každoroční preventivní prohlídky ženě přinesou?
Mezi objevením malého nádoru a šancí na úplné uzdravení existuje přímá úměra. Čím je objevené ložisko menší – ideálně v nehmatném stadiu – tím jsou šance na  úplné uzdravení větší.

Vystavuje se žena pravidelnou mammografií nějakému riziku?
Ani v zemích, kde ženy podstupují pravidelně několik let preventivní vyšetření mammografem, kde již byly vyšetřeny statisíce žen, nedošlo nikdy k podezření na onemocnění prsní žlázy vzniklé ozářením mammografem.

Má každá žena právo na preventivní vyšetření?
Každá žena má povinnost vůči sobě sama každoročně podstoupit preventivní vyšetření prsu tak, jak je to normou v případě gynekologické a jiné prevence. V České republice zatím nemáme jednotný hrazený preventivní program, již se však připravuje. V případě jasně popsatelných potíží má každá žena samozřejmě právo na plně hrazené vyšetření, avšak z těchto případů většinou vzejdou nálezy již větších ložisek, jejichž léčba již není příliš optimistická. Preventivní vyšetření zdravotní pojišťovna zpravidla nehradí. V takovém případě je třeba zaplatit částku 480 Kč.

Otázky a odpovědi připravila prim. MUDr. M. Skovajsová, Diagnostické a terapeutické centrum Praha.

Tisk Tisk | E-mail E-mail