Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Manžel je alkoholik, není schopen udržet si žádné zaměstnání. Nejen že mi nedává žádné peníze na domácnost a na děti, ale navíc ještě začal prodávat věci z bytu, aby měl na své pití. Podle policie se nejedná o krádež, protože prý věci máme v bezpodílovém spoluvlastnictví. Bojím se kupovat nové věci do domácnosti, protože by je zase mohl prodat. Můžu vůbec něco udělat proti jeho chování?

Je pravdou, že pokud věci, které manžel prodal, byly součástí Vašeho společného jmění (dříve bezpodílového spoluvlastnictví), nemůže být jeho jednání posouzeno jako krádež, a to proto, že oba manželé jsou vlastně úplnými (nikoliv podílovými) vlastníky celé věci. V úvahu by připadala námitka relativní neplatnosti právního úkonu, tedy např. uzavřené kupní smlouvy, pokud manželovo jednání překročilo meze obvyklého hospodaření se společným jměním. Toto byste však musela namítat u každé prodané věci a není jisté, vzhledem k hodnotám věcí, že by tato Vaše námitka byla úspěšná.

Asi vhodnějším řešením by pro Vás bylo, kdybyste soudu podala návrh na zúžení společného jmění za trvání manželství. Soud může, po zvážení všech konkrétních okolností, tj. chování Vašeho manžela, osobních či pracovních „zásluh“ každého z manželů apod., v souladu s § 148 občanského zákoníku, zúžit společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti.

Mám dost nepříjemného souseda, který se mi různými způsoby snaží znepříjemnit život. Letos přišel s tím, že jablka z mého stromu, která spadnou z přečnívajících větví na jeho pozemek, jsou v jeho vlastnictví. Myslím, že nemá pravdu, ale raději bych měl jistotu. Jak to tedy je?

Váš soused není jediný, kdo si myslí, že se stává vlastníkem ovoce, které ze sousedova stromu dopadne na jeho pozemek. Tento názor je mezi lidmi dost rozšířený, avšak není správný. Vlastníkem výše uvedených plodů se stává vlastník věci hlavní, tedy stromu, nikoliv soused vlastnící pozemek, na který dopadly, a to v souladu s § 135a občanského zákoníku, který říká, že vlastníku věci hlavní náležejí i přírůstky věci, i když byly odděleny od věci hlavní.

Tisk Tisk | E-mail E-mail