Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Farní charita Rumburk představuje projekt

autor: Zdena Ondrušová, ředitelka farní charity

Pryč se samotou

rn2107_0 Již druhým rokem Farní charita Rumburk připravuje různé aktivity pro seniory v rámci projektu „Pryč se samotou“. Tento projekt je zaměřen na kvalitní naplnění volného času seniorů a tím jejich vytržení ze samoty a sociální izolace. Farní charita Rumburk pro ně připravila letos stejně jako vloni dva zájezdy a několik setkání. Ten první zájezd do Olomouce na velkou slavnost jáhenského svěcení jednoho z našich salesiánů Mgr. Pavla Tichého z rumburské fary se uskutečnil v červnu. Na slavnostní okamžiky v katedrále sv. Václava dodnes jistě mnozí vzpomínají. Druhým zájezdem bylo putování po Lužici, kdy naši starší spolu- občané navštívili centrum Horní Lužice Budyšín, park prehistorických zvířat v Malém Wjelkowe a nakonec velkou společenskou zábavu všech seniorů, na které ve vesničce Haslowě tancovali všichni z obou stran hranic. Tuto zábavu pro nás v rámci česko-německé spolupráce připravili naši noví přátelé z křesťansko-sociálního sdružení v Miločicích. Paní Wjen-cena a pan Šolta, který překládal z lužické řeči do češtiny, se našim seniorům mimořádně věnovali. Ostatně příliš mnoho překládání nebylo potřeba, protože sympatické a vlídné přijetí našich přátel z Lužice, jejich úsměvy a skvělé vystoupení v krojích (jak hornolužických, tak i dolnolužických) nahradily jakýkoliv překlad.

Setkání našich seniorů probíhá vždy ve spolupráci s rumburskými salesiány v prostorách rumburské fary. Pro seniory jsme společně připravili besedy o zemích, které jsou pro ně vzdálené a zajímavé. Letos to byly dvě besedy. První byla „Přednáška a beseda o návštěvě papeže ve Vatikánu a v Římě“, která se konala v březnu, a o své zážitky z Říma se podělil s našimi spoluobčany Páter Oldřich Macík. Druhá beseda „Cesta současnou Palestinou“ se uskutečnila v listopadu a touto zemí nás provedl pan Josef Eder, který tam byl na návštěvě u svého přítele celý měsíc a Palestinu poznal i z jiné než turistické trasy. Každé velice zajímavé besedy se účastnilo více než 40 seniorů. Zajímavé pro naše starší spoluobčany jsou také cesty do střediska Potkávání v St. Marienthalu – Ostritz v SRN. Našim seniorům zde bylo nabídnuto sedm až osm různých zajímavých několikadenních programů, kterých se účastnili zástupci z Polska, Německa a České republiky. Na každý program odjelo 7 – 8 seniorů. Jednalo se o dialogy, kulturní programy s návštěvou některého pohraničního města a o diskuzi seniorů s mladou generací o národních dějinách. Té se s velkým úspěchem účastnila i mládež z rumburského gymnázia. Organizace těchto setkávání v St. Marienthalu se ujali dobrovolní pracovníci Farní charity Rumburk pan Eder a paní Račanská. Za jejich trpělivou a obětavou práci jim všichni senioři a hlavně vedení farní charity z celého srdce děkují.

Poslední akcí v tomto roce bude připravované předvánoční setkání seniorů v rumburském muzeu při příležitosti vernisáže výstavy betlémů. Pracovnice muzea nám laskavě zapůjčily prostory a ve spolupráci s mateřskou školou v Sukově ulici bude připraven i malý kulturní program a vánoční posezení s dobrou kávou a pečivem.

Tisk Tisk | E-mail E-mail