Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Dopravní značení není vše…

autor: SV.

rn2105 V Rumburských novinách č. 12 z 15. června tohoto roku, jak si možná někteří z Vás vzpomenou, byla problematice bezpečnosti občanů vzhledem k dopravní situaci na silnici I/9 Komenského a Jiříkovská ul. v Rumburku věnována celá stránka. Po odsouhlasení Dopravním inspektorátem Policie ČR v Děčíně byla v těchto dnech provedena následující opatření ke zvýšení bezpečnosti občanů ve výše zmíněných lokalitách.

V úseku od Komerční banky za autobusovou zastávku u Bytexu bylo instalováno svislé (dopravní značka A12 – blikající „Pozor děti“) a vodorovné (dopravní značka A12 – „Děti“ a plná čára) dopravní značení a před základní školou na Jiříkovské ulici bylo umístěno vodorovné dopravní značení.

Ovšem bezpečnost chodců v těchto lokalitách zcela jistě nevyřeší pouze instalovaná dopravní značení. K bezpečnosti je zapotřebí především dodržování dopravních předpisů ze strany řidičů a samozřejmě i chodců, neboť i oni jsou účastníky silničního provozu. O tom, že sami chodci příliš nedbají o svou bezpečnost, svědčí statistika provedená dne 29. června 2000, kdy byly ve frekventovaných dobách (od 6.30 do 8.15 hod. a od 13.30 do 15.00 hod.) sledovány přechody ve výše uvedených lokalitách. V ranní době se zde pohybovalo celkem 530 lidí, pouze 150 z nich přešlo po vyznačených přechodech, a odpoledne to bylo celkem 444 lidí, ale pouze 105 použilo přechody pro chodce.

Myslím si, že bezpečnost není pouze v instalaci dopravního značení, ale především v dodržování dopravních předpisů a bezpečnosti své i ostatních.

Tisk Tisk | E-mail E-mail