Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zdravotní sestra? Ano!

autor: PaedrDr. Milan Jirsák, ředitel školy

Povolání zdravotní sestry je jedno z nejkrásnějších. Pomáhat vracet zdraví nemocným, činit šťastnými jejich blízké, být u toho, když se naším přičiněním vrátila radost do života všem, kteří už nevěřili… To jsou slova vyjadřující myšlenky studentů, kteří si svou cestu zvolili. Pro studium oboru zdravotní sestra se už rozhodli a v současné době své plány studiem na Střední zdravotnické škole v Rumburku naplňují. Vy, kteří ještě váháte, kam budete směřovat své další kroky, zajímá Vás práce s lidmi a mezi lidmi, chcete pomáhat všude tam, kde člověk pomoc potřebuje, čtěte dál!

Střední zdravotnická škola v Rumburku nabízí ve školním roce 2001/2002 absolventům základních škol denní čtyřleté studium oboru všeobecná sestra. Studium je ukončeno maturitní zkouškou a otevírá možnosti pokračování ve specializačním studiu na jakékoliv vyšší odborné škole. Studium probíhá jak v klasických třídách, tak v odborných učebnách, které jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou. Ve třetím a čtvrtém ročníku je praktická část výuky realizována na odděleních rumburské nemocnice, v ordinacích praktických lékařů a v dětském domově.

Škola je velice dobře vybavena učebnami pro výuku německého a anglického jazyka, učebnou výpočetní techniky, fyziky a psychologie. Velmi hezkou místností je i aula, která slouží k pořádání nejrůznějších slavnostních akcí. V budově školy je k dispozici malý bufet a telefonní automat. Studenti ze vzdálenějšího okolí se mají možnost ubytovat v příjemném prostředí domova mládeže. Jeho součástí je i školní kuchyně, která za výhodné ceny poskytuje velmi kvalitní celodenní stravování.

Rozhodnete-li se dostudovat na naší škole, čekají Vás kromě studijních povinností i nádherné chvíle strávené při nejrůznějších aktivitách, které Vám škola nabídne. Patří mezi ně zimní lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších, letní sportovně turistický kurz v Chorvatsku, vodácký kurz v jižních Čechách, návštěvy představení v pražských divadlech, exkurze do zdravotnických zařízení v České republice a SRN a řada dalších sportovních a kulturních akcí. A za jakých podmínek se stanete studenty naší školy?

Ti absolventi základních škol, kteří na základní škole studovali s průměrem do 1,50, se nepodrobují přijímacím zkouškám. Dále přijímací zkoušky nevykonávají ti žáci, kteří mají studijní průměr do 2,0. Předmět český jazyk, matematika a biologie musí být ale hodnocen známkou výbornou nebo chvalitebnou. Ostatní skládají přijímací zkoušky. A na závěr jedno pozvání. Pokud chcete poznat prostředí naší školy, nahlédnout do tříd a učeben, popovídat si se studenty nebo vyučujícími, jste srdečně zváni na Týden otevřených dveří, který proběhne ve dnech 20. – 24. listopadu 2000 od 13.00 do 16.00 hodin v budově SZŠ a v domově mládeže.

Tisk Tisk | E-mail E-mail