Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Krátce ze zasedání zastupitelstva

autor: SV.

Ve čtvrtek 9. listopadu proběhlo v Městské knihovně v Rumburku 18. zasedání městského zastupitelstva. Zástupce starosty Darek Šváb informoval přítomné o plnění rozpočtu k 30.9.2000 a poté předložil s komentářem návrh rozpočtových změn, který zastupitelstvo následně schválilo. Dále MZ rozhodlo o nabytí akcií Severočeské vodárenské spol., a.s. do majetku města Rumburk. Po probrání majetkových záležitostí MZ schválilo návrh na zřízení příspěvkových organizací města – MŠ Komenského ul. a MŠ V Podhájí. Dále bylo rozhodnuto o zrušení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, neboť některá ustanovení se řídila v současné době již neplatnými právními předpisy.

V rámci informace o první věcné a časové představě II. fáze reformy územní veřejné správy rozhodlo MZ o pověření starosty města, jeho zástupců a tajemníka k jednáním v rámci Sdružení pro rozvoj Šluknovska, Svazků obcí Tolštejn a Sever a okresu Děčín o přesunu kompetencí z OkÚ Děčín na budoucí pověřený úřad III. stupně na Šluknovsku – MěÚ Rumburk. Dále uložilo starostovi města Janu Sembdnerovi předat stanovisko Města Rumburk k přenosu kompetencí spolu s vyplněným dotazníkem Ministerstvu vnitra ČR, úseku pro reformu veřejné správy s doporučením přenosu kompetencí na budoucí pověřený obecní úřad III. stupně – Městský úřad v Rumburku k 1.1.2003.

V závěru jednání probíhala velmi rozsáhlá diskuze o dvou bodech – dotace na revitalizaci rybníku Racek a s tím související skončení nájmu panu Klementovi a petice občanů Zelené ulice v Rumburku. Peticí občanů ze Zelené ulice se bude zabývat městská rada.

Tisk Tisk | E-mail E-mail