Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Dostaneme své peníze zpět?

autor: Nájemníci SNP 162/4 a SNP 157/2, Rumburk

V každé slušné společnosti se mohu domnívat, že když něco řádně platím a přeplatím, vzniklý přeplatek mi bude neprodleně vrácen. Ne však firmou GASTRO SCHMIDT, s.r.o., jak se přesvědčují obyvatelé SNP 162/4 a SNP 157/2 v Rumburku. Poté, co po četných urgencích obdrželi s nejméně tříměsíčním zpožděním vyúčtování nájemného a záloh na služby za rok 1999, byli bývalým pronajímatelem p. Klausem Dieterem Schmidtem vyrozuměni, že přeplatky jim budou vyplaceny z peněz poukázaných za nedoplatky. Tím úplně vědomě oznámil, že nebudou vyplaceny zřejmě nikdy. Za dobu 2,5 roku, co dům finančně spravoval (ne opravoval), totiž nedokázal od cca 15 % nájemců dlužné částky vymoci. Z jakého důvodu má tedy 85 % řádně platících nájemců čekat na vrácení svých nemalých přeplatků?!

Absurdní je, že GASTRO SCHMIDT, s.r.o., proti nájemníkům tvrdě argumentuje dluhy neplatičů, ale sama své závazky vůči dodavatelům neplnila a neplní. V listopadu loňského roku z titulu jejího půlmilionového závazku hrozilo 136 rodinám odpojení tepla. Tatáž situace se pro 48 rodin opakovala i letos, tentokrát navíc připepřená avízem odpojení vody dalším dodavatelem.

O solidnosti a důvěryhodnosti jmenované firmy si můžeme udělat obrázek i z toho, že ihned po předání urgovaného vyúčtování zrušila svoji kancelář – jedinou možnost styku s veškerými nájemci. Telefon „bývalé“ jednatelky pí Šepsové byl několik měsíců odpojen a v současné době se dál než přes záznamník nedostanete. Doporučené dopisy s reklamacemi se vracejí nedoručené, natož aby bylo reagováno na obyčejnou poštu.

Proč na celkovou neserióznost fy GASTRO SCHMIDT máme doplácet my, kteří od 1.1.2000 patříme jinému pronajímateli a rádi bychom kapitolu s p. Schmidtem a jeho firmou měli za uzavřenou. To, co v Česku, by si v Německu rozhodně nedovolili. Řádně jsme platili a své přeplatky z vyúčtování požadujeme oprávněně zpět. Přitom stačí jediný vstřícný krok ze strany tohoto pána. Protiprávně nevázat vyplacení přeplatků na zaplacení nedoplatků a vrátit, co mu nenáleží. V opačném případě rozhodne nejen soud.

Poznámka redakce:

Paní Šepsovou se mi bohužel podařilo sehnat až po uzávěrce, nicméně článek slíbila předat p. Schmidtovi k vyjádření. Odpovědi se tedy dočkáme pravděpodobně v následujícím čísle.

Tisk Tisk | E-mail E-mail