Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk chce být pověřeným úřadem

autor: zpracovala SV.

Město Rumburk se uchází o výkon pověřeného obecního úřadu III. stupně, a to s účinností od 1.1.2003. Návrh přesunu kompetencí z okresního úřadu na Město Rumburk podle názorů představitelů města v plném rozsahu koresponduje se základními požadavky reformy veřejné správy v ČR. Mezi základní požadavky koncepce veřejné správy patří zkvalitnění výkonu veřejné správy a přiblížení uvedeného výkonu občanovi. Jednáním v uvedené věci byli pověřeni v rámci Sdružení pro rozvoj Šluknovska, svazků obcí Tolštejn a Sever a okresu Děčín starosta města Jan Sembdner, zástupci starosty Ing. Jaroslav Sykáček a Darek Šváb a tajemník MěÚ Rumburk Mgr. Pavel Šuk.

Starosta města Rumburk rozeslal členům zastupitelstev měst a obcí Šluknovska informační materiál, který by měl sloužit jako podklad pro přijetí stanoviska k této problematice zmíněnými zastupitelstvy měst a obcí. Mimo jiné je v materiálu uveden i historický význam města Rumburk, které    bylo v letech 1890 – 1960 de facto nepřetržitě sídlem okresu. V roce 1994 podalo Sdružení pro rozvoj Šluknovska žádost na Ministerstvo vnitra ČR o vznik okresu. Vláda však rozhodla pouze o zřízení okresu Jeseník. Dále materiál poskytuje ucelený přehled o dopravní dostupnosti, infrastruktuře, školství, zdravotnictví, kultuře a sportu a tvorbě pracovních příležitostí.

Závěrem lze říci, že město Rumburk tímto svým návrhem a materiálem v žádném případě nesleduje pouze své zájmy, ale především vychází z dobré znalosti potřeb regionu Šluknovského výběžku, ale zároveň také respektuje potřeby všech měst a obcí, které se na Šluknovsku nacházejí. Město Rumburk vnímá jako prvořadé zájmy obyvatel vzdálenějších částí regionu Šluknovska. Zejména v posledních letech vyvíjí rozsáhlé aktivity v rámci regionálního sdružení měst a obcí Euroregionu Nisa.

Tisk Tisk | E-mail E-mail