Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Schránky vydaly svá tajemství

autor: SV.

Dne 13. října 2000 proběhlo v budově římskokatolické farnosti na Dobrovského náměstí slavnostní otevření schránek, které byly nalezeny v kopuli věže děkanského kostela sv. Bartoloměje, který v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Samotné otevírání schránek provedl p. Maňásek, farář římskokatolické farnosti. Celkem byly nalezeny tři schránky, přičemž dvě (o různých velikostech) byly dřevěné a jedna kovová.

Při otevření první a zároveň největší schránky byly nalezeny písemnosti datované od r. 1760 do r. 1907 (nejstarší záznamy byly pořízeny na pergamenu). Na těchto svitcích byly popisovány dějiny děkanského kostela, zakládání škol, městský magistrát od r. 1813, kostely (včetně těch v okolí) a jejich hodnostáři a počty lidí a domů. Schránka dále obsahovala brožurku z r. 1813 o návštěvě Francouzů v Rumburku s mědirytinou rumburského náměstí, papírová „nouzová platidla“ z r. 1848 a měděné krejcarové mince z let 1812 -1813. Druhá, menší dřevěná schránka obsahovala německé inflační papírové peníze (hodnota jedné z nich byla 10 miliard marek), stříbrné a ostatní mince Rakousko-Uherska a tzv. výmarské republiky, medailonek, křížky a ostatky. Třetí, kovová schránka obsahovala obrázek sv. Tadeáše s textem, účtenky za opravu kostelní makovice od firmy Heinrich Vogt z let 1907, 1927 a dále výpis z rumburské kroniky za léta 1914 – 1927 od faráře Augusta Richtera, který podepsal tehdejší starosta města Gustav Michel.

Z výše uvedených záznamů tedy vyplývá, že schránky byly naposledy otevřeny před 73 lety při rekonstrukci kopule věže. Nalezené materiály budou pravděpodobně poskytnuty archivu a do nové kopule budou pro naše potomky dány nové materiály a nový zápis.

rn1805_0

Záběr pořízený při vyjmutí schránek na věži děkanského kostela sv. Bartoloměje na Dobrovského náměstí.
Foto: P. Tichý

Tisk Tisk | E-mail E-mail