Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Můžeme pomoci nejen drogově závislým

autor: ze zprávy K-centra vybrala SV.

V únoru 2000 K-centrum (dále KC) v Rumburku oficiálně zahájilo provoz, ale jeho dva pracovníci se již tři měsíce předtím připravovali na svou práci. V průběhu tohoto roku je činnost KC metodicky řízena vedoucím Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé v Děčíně Mgr. Michalem Bolfíkem a je pod supervizí J.J. Zlámeného z Centra následné péče v Praze.

KC sídlí v Sukově ulici 1055 (areál městské policie a farní charity). V roce 2000 se bude zabývat těmito činnostmi: šířením informací; aktivní depistáží ohrožených jedinců; identifikací míst, kde se shromažďují uživatelé drog; mapováním problematiky v oblasti sociálně negativních jevů u dětí a mládeže v komunitě; získáváním sponzorů pro potravinový servis a preventivními programy.

Provozní doba:
Pondělí ………… 8.30 – 18.00 hod.
Úterý …………… 7.30 – 15.30 hod.
Středa ………….. 8.30 – 18.00 hod.
Čtvrtek ………… 7.30 – 15.30 hod.
Pátek …………… 7.30 – 15.00 hod.

Pracovníci KC samozřejmě vyvíjejí činnost také v terénu.

Klientům jsou poskytovány bezplatné služby v těchto oblastech: poradenství pro lidi experimentující s drogou, jinak drogou ohrožené; poradenství pro rodiče, učitele, partnery; výměnu injekčních stříkaček, poskytování dezinfekcí, prezervativů; sociální servis (pomoc při hledání zaměstnání, vyřizování dokladů, občanské problematice); zprostředkování léčby; vitamínový program pro klienty KC; reference k odbornému lékaři.

KC Rumburk poskytuje tyto služby klientům celého Šluknovského výběžku, přičemž v současné době jich je registrováno celkem 72 (52 z Rumburku). 50 % z nich aplikuje primární drogy kouřením a druhou nejpočetnější skupinou je 27,8 % klientů, kteří aplikují primární drogy intravenózně. Nejrozšířenější drogou je marihuana, druhé místo zaujímá pervitin. 47,2 % drogově závislých spadá do věkové skupiny od 15 do 19 let (nejvíce je 15 a 16letých)

Tisk Tisk | E-mail E-mail