Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Klíněnka jírovcová ohrožuje kaštany

autor: Ing. Vlastimil Mráz, úsek živ. prostř. MěÚ Rumburk

V letošním roce byl zaznamenán silný výskyt klíněnky jírovcové (Carmeraria oridella) na kaštanech (jírovcích). Klíněnka jírovcová je druh motýla, který byl do České republiky zavlečen z Balkánu. Je to drobný, okrově hnědý motýlek s bílou kresbou na křídlech. Kolem 10. – 25. dubna se začínají dospělci pářit a začátkem května kladou do úžlabí listů zralá vajíčka. Vylíhlé larvičky se přes listovou pokožku prokousávají dovnitř listu, kde nejprve vytvářejí chodbičky a později plochou komůrku. Na listech se tvoří nápadné skvrny, stromy vypadají jako postříkané vápnem a listy postupně zasychají a hynou. Plodnost jednoho páru motýlků představuje až 1200 potomků během jedné sezóny. Klíněnka jírovcová přezimuje ve stadiu 3-4 mm dlouhé, tmavohnědé kukly uvnitř listu.

Na katastru města Rumburku se nachází asi 70 dospělých kaštanů, které zasluhují naši ochranu. Jediný účinný prostředek v boji proti tomuto škůdci je podzimní a jarní shrabování listí s přezimujícími kuklami a jejich pálení.

Chemická ochrana spočívá v jarním postřiku kmenů a spodních větví schválenými přípravky (např. Dimilin), nejlépe za pomoci odborné firmy.

Úsek životního prostředí MěÚ Rumburk za tímto účelem ještě vydá malé letáčky pro firmy, organizace a vlastníky soukromých pozemků, kde se jírovce vyskytují.

Stále musíme mít na paměti, že kaštany vytvářejí každoročně velikou listovou plochu, která nám pomáhá vyrábět tak potřebný kyslík.

Tisk Tisk | E-mail E-mail