Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Známý mě požádal, abych mu na 3 měsíce půjčil 5.000,- Kč s tím, že sepíšeme řádnou smlouvu o půjčce a navíc mi dá do zástavy jeho nové horské kolo. Kolo si však chce ponechat u sebe a normálně ho používat, protože prý, jak tvrdí, stačí, když bude mezi námi o této zástavě uzavřena smlouva. Je to v pořádku? Bude mít takováto zástava pro mě smysl?

V pořádku to rozhodně není. Podle § 151b odst. 3 občanského zákoníku je ke vzniku zástavního práva u movitých věcí třeba odevzdání věci zástavnímu věřiteli nebo vyznačení vzniku zástavního práva v listině, která osvědčuje vlastnictví zástavce k předmětu zástavy a která je nezbytná k nakládání s věcí. V souladu s tímto ustanovením je také možné, aby se zástavní věřitel se zástavcem dohodli na odevzdání věci jiné osobě do úschovy.

Váš známý tedy nemá pravdu, pokud tvrdí, že si horské kolo může ponechat u sebe. Pokud by tak učinil, zástavní právo by Vám vůbec nevzniklo a Vaše pohledávka by byla nezajištěná. Na závěr je nutno podotknout, že samotná zástavní smlouva musí mít písemnou formu, přičemž pokud tato není zachována, jde o smlouvu absolutně neplatnou.

Chtěl bych prodat dost drahý obraz. O jeho koupi projevil zájem člověk, který je nyní delší dobu v cizině, přičemž já nemám možnost se s ním nějak spojit. Nedávno se mi ozval další zájemce, který mi však nabízí pouze asi 3/4 z cenové nabídky předchozího zájemce. Nevím, zda mám čekat, jestli se mi ozve první zájemce, protože si nechci nechat „utéct“ toho druhého. Jak bych si mohl „pojistit“ oba dva?

Pomineme-li fakt, že úplnou jistotu nemůžete mít nikdy, můžete například obraz prodat druhému zájemci s tím, že v písemné kupní smlouvě nebo samostatnou písemnou smlouvou sjednáte tzv. právo zpětné koupě v souladu s § 607 a násl. občanského zákoníku. Poté budete mít právo požadovat, aby Vám kupující do určité doby, nejlépe předem dohodnuté, vrátil zpět prodanou věc, pokud mu samozřejmě vrátíte kupní cenu, za níž jste mu věc původně prodal. Toto své právo musíte uplatnit také písemnou formou, a to, pokud není dohodnuto jinak, nejpozději do jednoho roku od odevzdání věci kupujícímu.

Další možností je např. sjednání tzv. „výhrady lepšího kupce“ v souladu s § 610 občanského zákoníku. Tato výhrada musí být sjednána také písemnou formou, přičemž Vy poté budete mít právo odstoupit, opět v předem dohodnuté lhůtě, od kupní smlouvy v případě, že Vám třetí osoba nabídne lepší podmínky (např. vyšší cenu) než kupující.

Tisk Tisk | E-mail E-mail