Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

O putovní pohár města Rumburku

autor: Česlav Halbich, před. kynologické org. Rumburk

rn1610_0 V sobotu 26. srpna 2000 se uskutečnil závod O putovní pohár města Rumburku, kterého se zúčastnilo dvacet soutěžících z celého Ústeckého kraje. Počasí nám přálo, a tak byly dobré i podmínky pro naše psy. Počítali jsme s větší účastí, ale v tomto období jsou dovolené, takže jsme to brali v úvahu. Nejsmutnější bylo ovšem to, že z naší organizace se nezúčastnil ani jeden soutěžící, přesto jsme se nemuseli stydět. Právě ti, kteří se nezúčastnili, účin-kovali jako pořadatelé a o to nám také šlo, aby vše bylo po bezpečnostní stránce v pořádku. Jako každý rok, tak i letos musel být takový závod povolen jak z okresní veterinární správy, tak z městského úřadu, protože jsou přítomna zvířata. Veterinární správa z Děčína, ani kontrola z Městského úřadu v Rumburku (Ing. Mráz) nezjistily žádné závady.

Závod O putovní pohár města Rumburku zahájil zástupce starosty Ing. Jaroslav Sykáček, který popřál všem soutěžícím mnoho úspěchů jak v soutěži, tak do dalšího života. Soutěž probíhala ve třech kategoriích: ZM, ZVV-I, ZVV-2, přičemž v každé kategorii soutěžící do pátého místa obdrželi pohár, ostatní dostali věcnou cenu v hodnotě cca 120,- Kč. Žádný ze soutěžících neodešel s prázdnou. Závodníci měli možnost své vybojované body sledovat na orientační tabuli a každý do posledních okamžiků čekal na své zapsané body. Při celkovém hodnocení vyšel jako vítěz z kategorie ZVV-I Pavel Beer starší z Mikulášovic, který se rovněž stal i vítězem celé soutěže. Vítězi předal vytoužený putovní pohár města Rumburku pan Česlav Halbich, ředitel závodu, se slovy: „Pavle, všichni z naší kynologické organizace ti blahopřejeme.“ Za dobrý průběh celé soutěže patří poděkování našim pořadatelům: Jaroslavu Fričovi, Ladislavu Farkašovi, Petru Hykšovi, Jiřímu Otáhalovi, Martině Mihulkové. O stravování našich soutěžících se velice dobře staraly paní Jana Veselá a Miroslava Fričová, za což jim patří dík. Celá soutěž byla velmi dobře připravena, soutěžící byli velmi spokojeni a přislíbili účast v roce 2001.

Tento závod byl obranářský a trval pouze jeden den. V příštím roce počítáme se závodem na dva dny (sobota, neděle) a zde se budou provádět i stopy. Naše cvičiště pod Strážným vrchem máme vždy dobře připraveno. Máme i dost prostoru, kam soutěžící umístit třeba na tři dny. Na závěr bychom chtěli poděkovat za finanční pomoc Městu Rumburk, Bohumilu Strnadovi, Jaroslavu Formánkovi, Miroslavu Fárkovi, Česlavu Halbichovi, Martině Mihulkové a Jiřímu Mänzelovi – tiskárna, tř. 9. května, Rumburk.

Tisk Tisk | E-mail E-mail