Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

V loňském roce jsem dodal nějaké zboží jedné firmě, o níž jsem se doslechl, že je na tom asi dost špatně a že snad bude i v konkursu. Tato firma mi dluží 10.000,- Kč. Co bych měl udělat?

V každém případě si nejdříve ověřte, zda je firma skutečně v konkurzu. To zjistíte z údajů v obchodním rejstříku. Orientační výpis můžete získat na internetu, oficiální (resp. soudy uznávaný) výpis u příslušného krajského soudu za poplatek 70,- Kč za 1 stranu.

Pokud Vámi uvedená firma skutečně v konkurzu bude, máte možnost podat přihlášku pohledávky. Zde je však nutno dodržet zákonem určenou lhůtu, a proto Vám doporučuji obrátit se na správce konkurzní podstaty, jehož jméno a adresu zjistíte také z výpisu z obchodního rejstříku, který Vám podá podrobnější informace.

Manžel je podle rozhodnutí soudu povinen platit mi výživné na syna. Nyní v květnu syn maturoval, teď v červnu mu bylo 18 let. Manžel mi napsal, že podle něj se syn už může živit sám, a proto je prý červen posledním měsícem, za který výživné posílá. Syn však bude, pokud uspěje v přijímacím řízení, pokračovat ve studiu na vysoké škole, a proto si myslím, že by jeho měl platit výživné dál.

Váš manžel samozřejmě nemá pravdu, není však jediný, kdo si myslí, že na dítě, které dovršilo 18 let, nemusí platit výživné. Podle ustanovení § 85 odst. 1 Zákona o rodině trvá vyživovací povinnost rodičů k dětem do té doby, pokud děti nejsou schopny samy se živit. Z tohoto vyplývá, že dosažení zletilosti nemá na vyživovací povinnost žádný vliv. Jestliže tedy Váš syn bude po maturitě studovat na vysoké škole, je jeho otec povinen platit na něj výživné po celou dobu studia, ovšem za předpokladu, že syn bude v tomto studiu řádně pokračovat.

Jestliže by se náhodou stalo, že by Váš syn v přijímacím řízení neuspěl resp. nebyl by přijat pro velký počet uchazečů a nastoupil by do zaměstnání, vyživovací povinnost by samozřejmě po dobu, kdy se samostatně živil, netrvala. Pokud by však v následujícím roce na vysokou školu byl přijat, vyživovací povinnost jeho otce by se obnovila. Soud zde zejména posuzuje otázku, zda studium skutečně ještě je přípravou na budoucí povolání, nebo je jen nadstandardním doplňováním jiného vzdělání poté, co dítě vstoupilo do zaměstnání, které mu umožňovalo samostatně se živit.

Tisk Tisk | E-mail E-mail