Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Investiční akce jsou v plném proudu

autor: Darek Šváb

Již při schvalování rozpočtu bylo zcela zřejmé, že plánovaný rozsah investičních akcí je velice náročný a že jsme si pro tento rok určili velké cíle. Realizace těchto projektů není zcela jednoduchá, a to zejména vzhledem k délce období s vhodnými klimatickými podmínkami. První velkou akcí, kterou jsme zahajovali, byla rekonstrukce koupaliště. Projekt byl schválen městským zastupitelstvem 3.2.2000, poté se řešila projektová dokumentace, dále stavební povolení, výběrové řízení a vlastní realizace. Samotné koupaliště vyrostlo za dobu zhruba dvou měsíců, přičemž se jedná o akci za 5 mil. Kč. Další etapa na koupališti bude navrhována k realizaci v roce 2002, protože před námi jsou v příštím roce další velmi nákladné a významné akce (plynofikace, průmyslová zóna, bytovky a DK…), které předpokládají finanční zatížení 150 – 160 mil. Kč.

rn1405_0

O tom, že se jedna z prvních investičních akcí města v tomto roce vydařila, nemůže být pochyb. Vždyť některé děti se koupaly již při 18°C, ovšem venkovní teploty, nikoli teploty vody.
Foto: Dušánek Zápotocký ml., věk 6 let

Další velkou akcí tohoto roku je dostavba ZŠ v Horním Jindřichově (fasáda, sklep a tělocvična). Tato akce se protáhne do příštího roku (30.6.2001) a celkový rozpočet je cca 6 mil. Kč (letos 3,5 mil. Kč).

To, co všichni vidíme, jsou rekonstrukce komunikací, chodníků a veřejného osvětlení. Jednalo se o komunikace v Dolních Křečanech – ul. Potoční, v Rumburku – ul. Nerudova, Lesní a Dělnická, v Horní Jindřichově – Palackého, V. Kováře. V tuto chvíli je zadána zakázka na komunikaci na Strážný vrch a minulý týden proběhlo výběrové řízení na projekt revitalizace lipové aleje na Strážném vrchu. Nejrozsáhlejší akcí rekonstrukce veřejného osvětlení je rekonstrukce na ulici Komenského. U chodníků se jedná o ul. Palackého, 2. polské armády, chodníky u Komerční banky a SOU polygrafického.

Ve velmi krátké době proběhne výběrové řízení na rekonstrukci autobusové zastávky u Bytexu. Dále následuje příprava technického zázemí průmyslové zóny (lapol a rekonstrukce vodojemu). Byla zahájena výstavba kanalizace v Sukově ulici. Kreslí se dokumentace dalších sítí v souvislosti s projektem plynofikace, tak aby bylo hotovo vše při jednom kopání. Na školských zařízeních a v kasárnách jsou hotovy rekonstrukce střech, je také dokončeno topení v MŠ na Krásnolipské ulici, lapol v MŠ v Sukově ulici.

Probíhá výběrové řízení na zateplení školní jídelny při ZŠ Tyršova ul. Zahájena byla příprava projektové dokumentace pro rekonstrukci domu kultury. Byla zahájena výstavba sociálního zařízení na letním stadionu, napojení plaveckého bazénu na kanalizační stoku, kanalizace na městském hřbitově a v tuto chvíli probíhá stavební řízení na rekonstrukci objektu hřbitovní kaple (na I. etapu je vyčleněno 700 tis. Kč).

Projektová dokumentace na plynofikaci zajímá především majitele RD v okrajových částech města – v současné době je dokončena dokumentace ke stavebnímu povolení a město požádalo o jeho vydání. Intenzivně probíhá příprava průmyslové zóny, máme vydané územní rozhodnutí a zpracovává se dokumentace ke stavebnímu povolení (do 15.9.2000). Zadáno bylo zpracování projektové dokumentace na rybník Racek (předběžné rozp. náklady cca 5,5 mil. Kč – akce pro rok 2001). Dokončuje se projektová dokumentace na vyčlenění 5 objektů v kasárnách, které jsou určeny k bydlení (jedná se o cca 16 byt. jednotek). V průběhu září by mělo dojít k odstranění kašny na Dobrovského náměstí a k celkové úpravě plochy (cca 200 tis. Kč). Dále proběhne výběrové řízení na kamerový systém (sídliště v Podhájí) a jako poslední akci bych jmenoval rekonstrukci obřadní síně městského úřadu, která již probíhá. Je tedy patrné, že 80 % akcí je v běhu a na ostatních se intenzivně pracuje. Naší snahou je naplnit rozpočet tak, jak byl schválen.

rn1406_0

Rekonstrukce ZŠ v Horním Jindřichově.

Tisk Tisk | E-mail E-mail