Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zprávy z římskokatolické farnosti

autor: - me -

Na koncertě konaném 10. června ve Filipově ve prospěch opravy hodin kostela sv. Bartoloměje se od českých i německých posluchačů vybralo 10.986,- Kč. Po odečtení nákladů spojených s koncertem převzal 21. června Mgr. Pavel Tichý, zástupce římskokatolické farnosti, jako příspěvek na dokončení opravy 6.286,- Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli vstupným, i těm, již nám příspěvky doručili na faru nebo do domu kultury.

Vystoupení obou umělců – varhaníka Tomáše Flégla z Varnsdorfu a bulharského trumpetisty Dimitara Dimitrova, i filipovské varhany nám za všechny posluchače vysoko ohodnotila naše bývalá spoluobčanka, nyní ředitelka ZUŠ v Liberci, paní Marie Pochopová.

Dvacet šest rumburských farníků se v rámci programu Pryč se samotou zúčastnilo v sobotu 17. června zájezdu do Olomouce. V katedrále sv. Václava jsme byli přítomni vysvěcení Mgr. Pavla Tichého, člena rumburské saleziánské komunity, na jáhna. Obřad vykonal světící biskup olomoucký Josef Hrdlička. Silné působení Ducha svatého při této vzácné církevní slavnosti na moravské půdě v nás zanechalo hluboký dojem. Věříme, že Duch svatý bude provázet Pavlovo jáhenské působení.

Tisk Tisk | E-mail E-mail