Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zahájení provozu kanalizačního sběrače

autor: rd

V pátek 9. června 2000 se ve 12.00 hodin v Městské knihovně v Rumburku uskutečnilo slavnostní uvedení do provozu nově vybudovaného kanalizačního sběrače ve městě Rumburk. Nově vybudované vodohospodářské dílo si vyžádalo celkové náklady ve výši téměř 188 tis. EUR (cca 7.05 mil. Kč). Evropská komise tento projekt finančně podpořila ve výši 124 tis. EUR, což představovalo 66 % celkových nákladů na realizaci stavby. Vlastní podíl investora – Severočeské vodárenské společnosti Teplice – činil 64 tis. EUR (cca 2,35 mil. Kč). Slavnostního předání projektu se zúčastnili též zástupci Delegace Evropské komise, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Centra pro regionální rozvoj ČR, starosta města Rumburk a starosta Dolního Podluží.

Realizací projektu kanalizačního sběrače ve městě Rumburk se zlepší prostředí v regionu Šluknovského výběžku. Projekt navazuje na již realizované stavby kanalizační stoky Rumburk a rozšíření kanalizace a čistírny odpadních vod ve Varnsdorfu, které byly též spolufinancovány z prostředků Evropské unie. Projekty byly financovány z programu Phare CBC (Cross Border Cooperation – program přeshraniční spolupráce), který byl zahájen v roce 1994. Tento program pomáhá rozvoji příhraničních oblastí České republiky se Spolkovou republikou Německo, Rakouskem a od roku 1999 také s Polskem a Slovenskem. V rámci vymezených příhraničních oblastí mohou být podporovány jednak tzv. společné projekty (realizované na obou stranách hranice), jednak projekty realizované výhradně na území České republiky s pozitivním přeshraničním účinkem. Podmínkou velkých investičních projektů podporovaných ze strany Evropské komise je také finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 25 % celkových nákladů stavby.

Program Phare CBC se postupně také orientuje na podporu rozvoje lidských zdrojů a podporu podnikání. V roce 1996 byly založeny Fondy malých projektů jako součást programu Phare CBC, které podporují projekty neinvestičního charakteru (tzv. projekty „people-to-people“).

K dnešními dni bylo z programu Phare CBC vyčleněno 178,5 mil. EUR (6,2 mld. Kč) na investice v příhraničních oblastech České republiky se státy Evropské unie. Celkem bylo dosud od roku 1990 v rámci celého programu Phare včetně programu přeshraniční spolupráce v České republice proinvestováno přes 500 mil. EUR (17,5 mld. Kč).

Tisk Tisk | E-mail E-mail