Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jednalo se o teplu

autor: SV.

V úterý 30. května proběhlo na rumburské radnici jednání, které bylo především vyvoláno proběhnuvším vyúčtováním za rok 1999. Sešli se zde zástupci Harpenu, SBDO Průkopník, TERMI – Ing. Dostál Josef a Města Rumburk.

K výši ceny se vyjádřil zástupce firmy Harpen Ing. Mlýnek, který řekl: „Byla použita dvousložková cena tepla, která vyhovuje odběratelům i dodavatelům.“ Zástupci města a SBDO Průkopník se ovšem shodli na tom, že „termín dvousložková cena nenachází v legislativě oporu, a proto budou jednání pokračovat.“ Pan Šváb zdůraznil, že město žádalo cenu do 320,- Kč/GJ a že vyúčtování za rok 1999 není (jak se někteří domnívají) záležitostí společnosti Teplo, ale spol. Harpen.

Jak řekl ředitel družstva SBDO Průkopník Jan Mareš: „Vyúčtování muselo být nájemníkům předáno v termínu, který stanovuje zákon, ale družstvo považuje toto vyúčtování za předběžné a v návaznosti na výsledky dalších jednání bude provedeno vyúčtování opravné, a to jak v bytech města, tak v bytech družstevních.“

Tisk Tisk | E-mail E-mail