Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Proč máme v Rumburku drahé teplo

autor: Rostislav Koucký, Rumburk

Když v letech 1996-97 vznikl projekt malých plynových kotelniček, které měly obyvatelstvo i podniky zásobovat teplem a teplou užitkovou vodou, zvedla se proti němu vlna protestů, která vyústila v petiční akci, a tehdejší městské zastupitelstvo ho zrušilo. Namísto toho byla uzavřena (zřejmě nevýhodná) smlouva s firmou HARPEN ČR, s.r.o., Praha na vybudování tzv. „centrálního zdroje tepla“. Na místě dosavadní kotelny na uhlí v Podhájí byla vybudována moderní výrobna tepla zapsaná jako TEPLO Rumburk, s.r.o. Na základě uzavřené smlouvy zaplatí TEPLO Rumburk, s.r.o. Harpenu za pronájem minimálně částku neuvěřitelných 23 milionů korun českých ročně. O těchto podmínkách rozhodla tehdejší rada a městské zastupitelstvo. Po volbách 98 byl informován místostarostou i nový orgán, ale to se již nedalo nic změnit, protože v té době byl celý projekt před uvedením do provozu. Je známo, že současná ăradniceŇ vedla pak složitá jednání se spol. HARPEN o tzv. „Narovnání“.

Na konci r. 1998 byl zahájen zkušební provoz. V RN 2/99 jsme se mohli dozvědět, že nové zařízení dosahuje vysokého zhodnocení energie – svojí účinností 92 % namísto 52 % u spalování uhlí. Odborníci tvrdí, že náklady na výrobu 1 GJ [gigadžaulu] nepřesáhnou 140 – 160 Kč (pro porovnání – v roce 1998 jsme jako spotřebitelé tepla zaplatili za 1 GJ v průměru 300,- Kč). Jestliže nás propagátoři nového způsobu výroby tepla informovali, že klesnou výrobní náklady, měli pravdu. Přesto byli občané mylně informováni, protože se nedověděli to hlavní, t.j. za jakých podmínek bude nový zdroj tepla provozován (vysoká cena za pronájem).

Proto jsme byli všichni doslova šokováni, když jsme se z vyúčtování minulé topné sezóny dověděli, že namísto asi 300,- Kč za 1 GJ v roce 99 máme zaplatit za 1 GJ v průměru 440 Kč za teplo a 490 Kč za teplou vodu. Zde je nárůst oproti roku 98 45 – 60 %. U některých uživatelů činí nedoplatek i více jak 10.000 Kč, přestože měsíční zálohy se zvýšily v průměru o 10 %. I laikovi musí být zřejmé, že zde není něco v pořádku. Nikdo samozřejmě nebude nic namítat proti tomu, aby HARPEN ČR, s.r.o. měla zisk, ze kterého by splácela náklady na vybudování nového zdroje tepla. Na druhé straně je ale zřejmé, že tato společnost zneužívá svého monopolního postavení a diktuje neúměrné ceny tepla pro spotřebitele.

Pokud jde o Město Rumburk, získá určitě prostředky do městské pokladny, které bude využívat ve prospěch všech občanů. Na druhé straně to bude mít své negativní dopady do sociální oblasti. Tyto peníze budou mít svůj původ v rozpočtech několika stovek rodin, mezi nimiž jsou i mnohé s nižšími příjmy, než je celostátní průměr (nezaměstnaní, invalidé, důchodci). Totéž lze samozřejmě adresovat i společnosti HARPEN.

Občané, kteří jsou zvýšením ceny tepla postiženi, by měli vědět, že družstvo Průkopník, které vyúčtování pouze rozesílá uživatelům, ani místní „radnice“ nepovažují toto vyúčtování za konečné a budou usilovat o změnu. Je i na nás, abychom toto úsilí dle potřeby podpořili.

Tisk Tisk | E-mail E-mail