Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Svému kamarádovi, s nímž se znám téměř od mateřské školy, jsem před třemi roky půjčil částku 10.000,- Kč. Byl tenkrát bez zaměstnání a navíc měl nějaké vážnější zdravotní problémy. Sepsali jsem si tenkrát velice jednoduchou smlouvu, v níž jsme uvedli, že mi tuto částku vrátí hned, jak bude moci. Já jsem na tom byl finančně dobře, tak mi to bylo vcelku jedno. Nyní, když se situace v podstatě otočila, on je na tom jako podnikatel očividně velice dobře a pro mě je naopak nyní každá koruna dobrá, potřeboval bych, aby mi dluh vrátil. On se však stále vymlouvá, že prý mu to nevychází. Co mám teď dělat?

Pokud byste si dobu splnění dluhu vůbec nesjednali, musel by Vám dlužník, v souladu s § 563 občanského zákoníku, splnit dluh prvního dne poté, kdy byste ho o to požádal. Protože jste si však s Vaším kamarádem ve smlouvě výslovně sjednali, že Vám dluh vrátí, až bude moci, nebude se na Váš případ toto ustanovení občanského zákoníku vztahovat. Lze totiž konstatovat, že jste splatnost dluhu ponechal na jeho vůli, a v tomto případě je nutno vycházet z § 564 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení, je-li doba plnění ponechána na vůli dlužníka, určí ji na návrh věřitele soud podle okolností případu tak, aby to bylo v souladu s dobrými mravy. Pokud se tedy s kamarádem nedohodnete, nezbude Vám nic jiného, než se obrátit na soud, aby určil splatnost dluhu. Soud při tomto určení bude přihlížet k naléhavosti potřeby věřitele, možnostem dlužníka a vezme v úvahu i soulad s dobrými mravy. Je však nutno dodat, že na základě výše uvedeného rozhodnutí soudu ještě není možné podat návrh na výkon rozhodnutí, protože soud v něm neukládá dlužníkovi povinnost dluh splnit, pouze určí jeho splatnost.

Chtěli bychom s manželem napsat závěť. Protože nemáme děti, chceme vše odkázat svému dobrému příteli, který se o nás již léta stará. Můžeme si napsat jednu společnou závěť?

Bohužel, toto není možné. Podle ustanovení § 476 odst. 3) občanského zákoníku by takováto společná závěť více zůstavitelů byla absolutně neplatná. Závěť tedy, jako projev vůle ryze osobní povahy, může o svém majetku pro případ své smrtí pořídit pouze jediná fyzická osoba.

Tisk Tisk | E-mail E-mail