Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Farní charita Rumburk představuje projekt

autor: RZ

Pečovatelská služba pro rodiny s dětmi

V naší společnosti existuje určitý počet sociálně plně neintegrovaných rodin. Většinou se jedná o rodiny s více dětmi, kde jsou sice zachovány pozitivní citové vazby, ale rodiče nedokáží zcela dobře plnit funkci při výchově svých dětí. Příčinou bývá nedostatečné vzdělání, naprostá neznalost vedení domácnosti a mnohdy i snížený intelekt. Ekonomická situace rodiny vyžaduje pečlivé sestavování rodinného rozpočtu a řadu dalších náročných dovedností a úkonů, takže je potřeba těmto rodinám pomoci.

Dnes se o takové rodiny z Rumburku, Varnsdorfu a Krásné Lípy starají dvě zaměstnankyně Farní charity Rumburk (dále jen FCH). Každá má na starosti pět rodin. Zdánlivě malý počet rodin je důležitý pro celkovou kvalitu práce, neboť pečovatelky dochází do každé z přidělených rodin nejméně jednou týdně, nejsou však výjimkou docházky i několikrát za den. Pomoc je v každé rodině individuální a je zavedena pouze tehdy, dá-li rodina souhlas. První návštěvu uskuteční pečovatelka v doprovodu sociální pracovnice OkÚ, která s rodinou přichází do styku při úředních jednáních.

Obecně se dají jednotlivé formy pomoci rozdělit na tři základní. Na prvním místě se jedná o zvýšenou péči o děti (úkoly, životní a hygienické návyky, volný čas), dále pomoc rodičům s hospodařením (rozpočet, splátky, konzultace investice) a poradenství (vyřizování na úřadech a institucích). Přitom je třeba respektovat autonomii rodiny a pomoci odkrývat její vnitřní zdroje. Finanční podporu na tento projekt získala FCH Rumburk od Nadace EURONISA z Liberce. Tato nadace vychází velice vstříc projektům se sociální problematikou a její pomoc na tuto činnost je tedy velmi prospěšná v konečném důsledku hlavně pro klienty FCH.

Vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí MěÚ Rumburk Iva Štefáčková k této činnosti dodává: „Sociální odbor našeho úřadu pomáhá pouze finančně, protože při takto velkém počtu klientů, který máme, není možná podrobná práce s každou rodinou individuálně. Můžeme pomoci radou, ale víc se nedá zvládnout. Zásluhou pečovatelek se navštěvované rodiny velice vzchopily. Některé rodiny další pomoc již nepotřebují, některým to bude trvat déle, ale i zde jsou značné pokroky.“

Tisk Tisk | E-mail E-mail