Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Extremismus na Internetu

autor: Jiří Dastych

Již dříve jsem často poukazoval na jednu z hlavních vlastností Internetu, kterou je přenos informací v jakékoliv datové formě. Jediným z hlavních omezení je v současnosti rychlost přenosu dat, které je zároveň omezením pro objem dat přenesených v čase. Uživatelé Internetu a různí vývojáři počítačových programů jsou si toho vědomi, a proto existují pro Internet speciální formáty dat, které umožňují maximální informaci při minimálním objemu. Toho se především využívá u webových stránek, na kterých jsou hlavně umístěny textové informace a obrázky. Je možno říci, že Internet a protokoly přenosů dat jsou optimalizované pro zobrazování informací.

Jak se toho dá využít, vědí všichni, kdo někdy zkusili vytvořit vlastní webovou stránku (ve formátu HTML). A jsou si toho vědomi všichni ti, kdo chtějí na Internetu zveřejnit jakékoliv informace. To je obrovská šance pro zveřejňování různých názorů jednotlivců i skupin. Najde tam prezentační stránky nejrůznějších firem i živnostníků, stránky sdružení občanů i politických stran. Logicky jsou na Internetu i stránky různých hnutí a iniciativ nevyjímaje takové, které nesou označení extremistické.

Proč na Internetu? Ze stejného důvodu, který mají i ostatní – zveřejnění vlastních názorů pro všechny spřízněné osoby. Internet je první naprosto pluralitní médium, nikdo nemá výhodu, nikdo není znevýhodněn. Může se to jevit jako obrovské plus, ale i tato mince má dvě strany. V demokratické společnosti má velkou váhu svoboda slova a volnost projevu člověka. Je to obrovské pozitivum zvláště pro nás, kteří jsme zažili dobu, kdy se o svobodě projevu i myšlení nedalo vůbec hovořit. Jakýkoliv člověk u nás před rokem 1989 měl jasně vymezené mantinely a bdělost bezpečnostních orgánů dávala záruku, že jakékoliv porušení totalitních pravidel bude odhaleno a eliminováno. Dnes můžeme vidět, jak se všechno změnilo. Prostor dostávají nebo si ho získávají různé názory.

Již je to nějaký čas, co se vláda ČR snažila pojmenovat extremistická hnutí a umístit je na veřejný seznam. Řada z nás si vzpomíná, jak to dopadlo. Pokřikem mnoha jejich představitelů. Jak ale odlišit, co je a co není extremismus? To je velmi těžká otázka. Ale obecně snad panuje shoda v tom, že extremista je ten, kdo se snaží násilím či vyvoláváním duchů minulosti útočit na demokratické zřízení naší země či si vynucuje správnost svého názoru. Takové hnutí či jednotlivci to mají s medializací svých myšlenek velmi těžké, a proto se obrací na Internet a snaží se ho ze všech sil využít. Protože zde neexistuje regulace ani cenzura jakéhokoliv druhu, může si zde každý říkat a šířit, co chce. Proto není těžké najít stránky s fašistickou či nacistickou tematikou pohrobků třetí říše, není ani složité nalézt i stránky Ku-Klux-Klanu, které by nikdo mezi demokratické společenství nezařadil.

Extremismus již ale není jen hákový kříž a portrét Hitlera. Je to i divácké násilí, anarchisté a všichni ti, kdo si myslí, že pokud nemohou získat prostor pro sebe a své myšlenky běžnou demokratickou cestou, tak musí ostatní převálcovat. Protože Internet je především o informacích, tak kromě statických webových stránek probíhá i čilá komunikace pomocí internetové pošty a je možno se zúčastnit i mnoha diskuzních skupin v reálném čase (tzv. chat) nebo off-line diskuzních skupinách (tzv. auditoriích). Abych nemaloval čerta na zeď, nejedná se o žádné spiknutí. Takové diskuze se nezúčastňují jen příznivci, ale i odpůrci, a proto je debata občas velmi bouřlivá, plná vulgarit a urážek. Něco podobného zkusili nedávno v Ústí nad Labem, kdy zprovoznili na Internetu stránku pro zasílání názorů. Nevydrželi dlouho, protože až na několik pozitivních názorů se stala prostorem pro skinheady, kteří skryti částečnou anonymitou Internetu si ani trochu nebrali servítky.

Protože vývoj jde neustále dopředu, tak nás lidová tvořivost občas obdaří různě povedenými dílky. I mezi extremisty jsou programátoři a ti se snaží přijít se svou troškou do mlýna. Příkladem je hra Matiční, která je z pohledu zákona trestným činem a její šíření si vyloženě říká o potrestání. Doufám, že v době, kdy vyjde tento článek, již budou šiřitelé a případně i autoři zjištěni a obviněni z příslušných trestných činů.

Spolu s vývojem Internetu se musíme všichni připravit na to, že situace nebude lepší, ale každý z nás bude dříve či později konfrontován s něčím, co si zaslouží nálepku extremismu. Protože jsme žili ve společenském zřízení, které dávalo šanci jen jednomu názoru, i řada z nás je přesvědčena, že co je psáno, to je dáno, tak na Internetu si musíme zvyknout, že to neplatí. Pokud tam narazíte na cokoliv, co je v rozporu s vaším přesvědčením, není třeba se mnohdy příliš rozčilovat, stačí prostě najít jinou, zajímavější adresu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail