Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Symboly města na praporech

autor: pí Zíbnerová, Mgr. Šuk

Krásné, skutečně letní počasí, které doprovází letošní květen, sice nepřeje zahrádkářům, ale je velevítané pro sváteční dny a 1. rumburské jarní slavnosti. Jim na počest vlají i nové rumburské prapory u budovy městské úřadu. Tyto prapory (pokud si ve spoustě denních starostí nevzpomínáte na loňské červnové číslo RN) udělil dekretem z 25.5.1999 předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pan Václav Klaus při slavnostním aktu v síní Poslanecké sněmovny a osobně ho předal na slavnostním setkání 18. června 1999.

Podoba praporu, navržená tajemníkem MÚ Mgr. Pavlem Šukem, byla schválena Výborem pro vědu, vzdělání a kulturu PS PČR 14. dubna 1999. Barvy praporu a symbol lilie odpovídají barvám symbolů použitých na městském znaku uděleném městu dne 17. prosince 1587 císařem Rudolfem II. na přímluvu tehdejšího majitele panství pana Jiřího Mehla ze Střelic. Takže barvy včetně symbolu lilie právem našemu městu již plných 413 let patří. Heraldika je, stejně jako umělecké a stavitelské památky, literatura, hudba a veškeré obdivuhodné dědictví umu lidských rukou a ducha, odkazem doručeným nám do současnosti. Přejme si, aby naše město bylo bohaté dostatkem lidí s čistým srdcem, šikovnýma rukama, moudrými hlavami a odhodláním nést symboly města jako znamení poselství, věrnosti, hrdosti a cti do budoucnosti.

Tisk Tisk | E-mail E-mail