Klub vojenské historie v Rumburku

Tištěné noviny 10/2000 | 18. 5. 2000 | Zprávy a publicistika

autor: pracovnice muzea

Pravděpodobně bychom v Rumburku nenarazili na člověka, který by nikdy neslyšel o rumburské vzpouře, ke které došlo 21. května 1918. Vzpoura vypukla v ranních hodinách na nádvoří dnešní ZŠ v Tyršově ulici, kde byli ubytování vojáci náhradního praporu 7. střeleckého pluku pocházející především z Plzeňska.

Letos máme jedinečnou možnost přiblížit si atmosféru 1. světové války díky několika nadšencům, členům Klubu vojenské historie, kteří zavítají 20. května do našeho města. V porovnání s akcí plánovanou na příští rok jich nebude mnoho, ale tím bohatší by mohlo být uvítání od nás. V příštím roce, pokud se podaří nalézt dostatek štědrých sponzorů, proběhne „rekonstrukce“ rumburské vzpoury. Letos budeme mít možnost prohlédnout si dobové uniformy, pohovořit se zasvěcenými o zbraních, typech uniforem, doplňcích apod. Naše město poctí svou přítomností i dámský klub, protože pánové své společnice berou s sebou i na cesty. Možná jste v televizi někdy zhlédli šot, ve kterém dobrovolníci v naprosto přesných kopiích uniforem sehráli některou z významných bitev. Bude tedy pro naše město vyznamenáním, že navštíví tito nadšenci i nás. Je to koníček finančně nákladný, kterému jsou však ochotni obětovat vše.

Abychom však prozradili, jak došlo ke kontaktu k Klubem vojenské historie. Neuplynulo mnoho dní od chvíle, kdy se rozezvučel u dveří muzea zvonek. Po otevření dveří vstoupil muž, z jehož každého pohybu dýchal vojenský dril. Samozřejmě tento výraz je myšlen v nadsázce. Pan Slavík se nám představil, sdělil nám své záměry a začal barvitě líčit podrobnosti o čapkách a uniformách, o kterých jsme neměli ponětí. Diky jeho ochotě se také podařilo obohatit fond muzea o unikátní Leitlovy příspěvky o rumburské vzpouře.

Vyzýváme tímto všechny, kteří mají zájem o setkání s uniformovanými muži již v okamžiku jejich vystoupení z vlaku, aby přišli v 8.30 hodin na rumburské nádraží. Kolem 10.00 hodiny by se měla uskutečnit v síni Rumburské vzpoury v našem muzeu beseda se členy Klubu vojenské historie. Těšíme se na Vaši účast a doufáme, že příjezd této vzácné návštěvy nezůstane bez odezvy. Jistě nemusíme připomínat, že žádný z vojáků nepohrdne něčím ostřejším. Avšak i v tomto směru musíme doporučit v dopoledních hodinách střídmost, neboť vojáci se chystají položit věnec na místě popravy vzbouřenců, a teprve po tomto aktu bude možné rozpoutat skutečnou zábavu.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://rn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://rn.rumburk.cz/2000/05/18/klub-vojenske-historie-v-rumburku/