Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz
| 18. 5. 2000 | Nezařazené

Jazyková škola LINGUA, akreditovaná MŠMT ČR

autor: Mgr. Markéta Peroutková, ředitelka školy

Soukromá jazyková škola Lingua působí v Rumburku již od roku 1990. Je to jediná škola svého druhu v celém Šluknovském výběžku a jejích služeb již využilo několik set posluchačů. Škola získala v květnu 1998 akreditaci ministerstva školství pro pořádání pomaturitního kurzu cizích jazyků s denní výukou.

Ve školním roce 1999/2000 byl otevřen studijní obor angličtina. Dne 5. září 1999 začalo tento kurz navštěvovat 21 čerstvých absolventů středních škol. Posluchačům jednoletého pomaturitního kurzu je zachován statut studenta střední školy (přídavky na děti pro rodiče, zdravotní a sociální pojištění, studentské slevy atd.). Výuku vedou vysokoškolsky vzdělaní profesoři angličtiny a rodilí mluvčí z USA a Kanady. Celkem 20 hodin výuky angličtiny týdně je věnováno následujícím předmětům: gramatika, fonetika, reálie, literatura Velké Británie a USA, konverzace, prohlubování slovní zásoby, poslech, čtení a hudba. Absolventi tohoto kurzu obdrží osvědčení o absolvování jednoletého pomaturitního kurzu s denní výukou. Absolventi ročníku 1999/2000 budou slavnostně vyřazeni 16. června 2000.

Další aktivitou jazykové školy Lingua jsou semestrální večerní kurzy AJ a NJ. Kurzy probíhají v malých skupinách a jsou zaměřeny především na praktické zvládnutí jazyka. Kurz trvá vždy 5 měsíců, výuka je 2x 50 minut týdně v odpoledních a večerních hodinách. Paralelně probíhají kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé, středně pokročilé a pokročilé. Kromě výuky v těchto kurzech zajišťuje jazyková škola Lingua i výuky pro různé organizace a podniky (i v pracovní době) – jsme schopni připravit i kurzy se speciálním zaměřením na určitou jazykovou oblast, popř. individuální výuku pro zájemce.

Vyvrcholením celoroční práce jazykové školy je týdenní letní intenzivní kurz, který se již tradičně pořádá v první prázdninovém týdnu v Národním parku České Švýcarsko v malebné vesničce Doubice. Výuka s lektorem probíhá 6 hodin denně, odpoledne je věnováno poznávacím výletům a pohybovým aktivitám. Večer probíhají přednášky v cizím jazyce zaměřené na aktuální témata. V pozdních večerních hodinách mají frekventanti kurzu možnost zhlédnou filmy v originále. Na závěr kurzu obdrží frekventanti certifikát o absolutoriu.

Kromě výuky jazyků zajišťuje jazyková škola Lingua i tlumočnické a překladatelské služby v angličtině a němčině, včetně úředních překladů.

Tisk Tisk | E-mail E-mail