Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Co ještě nevíme o Evropské unii

autor: zpracovala SV.

Jaké jsou základní principy jednotného trhu Evropské unie?

Dovršením trhu byly naplněny čtyři základní svobody. První je volný pohyb osob. Občané členských států se mohou volně pohybovat v rámci Unie, stejně tak mají právo v kterékoliv členské zemi žít, pracovat, začít podnikat či nabývat majetek. Druhou svobodou je volný pohyb zboží. Týká se výrobků, jež mají původ v členských státech Unie, ale i výrobků pocházejících ze třetích zemí, které jsou v členských státech ve volném oběhu. Zboží může vstupovat z jedné členské země do jiné bez překážek díky tomu, že je Společenství založeno na celní unii, což obnáší mimo jiné společnou celní ochranu vůči třetím zemím a zákaz uplatňovat mezi členskými státy dovozní a vývozní cla či tarify. Odstraněny byly i netarifní překážky, jako jsou kontroly na hraničních přechodech nebo technické překážky. Počítá se také s postupným odstraňováním daňových překážek. Další svobodou je volný pohyb služeb. Týká se např. liberalizace v oblastech bankovnictví, pojišťovnictví či dopravy. Čtvrtou svobodou je volný pohyb kapitálu. Veškeré úhrady transakcí spojených s pohybem zboží, služeb či osob probíhají bez jakýchkoliv omezení. Je tak umožněn přístup k finančním zdrojům v jiné členské zemi a efektivnější investování kapitálu. Liberalizace se týká i veřejných zakázek vyhlašovaných orgány státní správy. Nyní jsou přístupné za stejných podmínek i zájemcům z jiných členských zemí.

Jaký prospěch z těchto svobod plyne podnikům a občanům?

Především vytvořením jednotného evropského trhu s 375 miliony obyvatel vznikl největší trh na světě bez vnitřních překážek. Zvýšila se vnitřní konkurence mezi podniky, což je nutí nabízet občanům lepší zboží za nižší ceny při poskytování kvalitnějších služeb. Ukázalo se, že společný trh skutečně plní očekávání. Jeho zásluhou vzrostl hrubý domácí produkt národních ekonomik, vznikla nová pracovní místa, zvýšila se produktivita práce i objem obchodní výměny mezi členskými státy. Díky zrušení celních bariér odpadlo čekání na hranicích. Firmy ušetří čas i peníze a spotřebitelům se dostane více zboží. Občané mohou volně přesouvat svoje úspory do bankovních ústavů ve státech nabízejících vyšší úroky. Mohou se pojišťovat v té zemi, v níž pojišťovna poskytuje nejkvalitnější služby. Mohou také přes hranice převážet zboží zakoupené pro osobní spotřebu, aniž by za něj museli platit clo.

Tisk Tisk | E-mail E-mail