Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Centru ohrožené mládeže požehnal litoměřický biskup Mons. ThDr. Josef Koukl

autor: RZ

Středa 5. dubna se stala významným dnem v nedlouhé historii farní charity. Ačkoliv dveře klubovny pro ohroženou mládež se otevřely již poslední únorový den letošního roku, jednalo se o zkušební provoz. Slavnostní otevření a zahájení provozu proběhlo právě ve středu 5. dubna. O vážnosti a důležitosti celé práce svědčil i počet hostů a zájem médií.

Na úvod dva klienti centra ohrožené mládeže zahráli a zazpívali romskou píseň a pak se již rozjel sled nejrůznějších proslovů a blahopřání. PaedDr. Miloslava Sembdnerová, spoluautorka projektu, krátce shrnula začátky a důvody vytvoření zázemí pro děti z ulice. Hlavním hostem se stal biskup litoměřické diecéze Mons. ThDr. Josef Koukl, který požehnal všem, kteří se na naplňování záměrů projektu podílejí, a celé akci popřál mnoho úspěchů.

Své si k nedlouhému provozu klubovny řekli i samotní pracovníci centra. Oldřich Macík shrnul základní fakta. Průměrně se v klubovně sejde 15 – 20 dětí. Jejich počet se na dvojnásobek zvýší při pořádání hudebních odpolední, která se konají většinou každý druhý pátek. Každý návštěvník se po příchodu (při každé návštěvě) zapíše do knihy příchozích. Součtem podpisů po necelých dvou měsících jsme došli k číslu 441.

Děti a mládež mají především zájem o hudbu, hraní na hudební nástroje a zpěv. Chlapce samozřejmě zajímá kulečník a v poslední době je v častém využívání počítač, se kterým se někteří, zejména starší klienti, setkávají poprvé. I když se o skupinu dětí a mládeže na ulici stará více osob s opravdovým zájmem pomoci, jedná se o práci zdlouhavou, komplikovanou, nevděčnou a často i velmi těžko kvantitativně hodnotitelnou. Proto bych všechny, kdo se nad naším počínáním alespoň zamyslí, chtěla poprosit, aby na nás, pracovnících centra, nechtěli zázraky. S dětmi jsme v kontaktu zhruba šestnáct hodin během jednoho celého týdne, a to (rozumný čtenář jistě uzná) je velice málo. Na mládež, mimo školy a našeho centra, působí mnoho dalších vlivů, které se v jednotlivých osobnostech kombinují a ukládají v různé hierarchii a důležitosti.

rn0805_0

Mons. ThDr. Koukl na snímku v klubovně centra ohrožené mládeže.
foto: Petr Zápotocký

Tisk Tisk | E-mail E-mail