Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Na podzim mi soused při manipulaci se žebříkem rozbil skleník. Druhý den poté jsem ho žádal, aby mi nahradil škodu, kterou mi způsobil. Jelikož můj požadavek dost arogantně odmítl, vyzval jsem ho k tomuto opětovně, avšak tentokrát doporučeným dopisem. On mi (také doporučeným dopisem) odpověděl, že mi nedá žádné peníze, ale prý mi skleník osobně opraví. Moc se mi to nelíbí, protože si myslím, že by opravu neprovedl kvalitně. Musím tedy s touto jeho nabídkou souhlasit?

Podle mého názoru s jeho podmínkou nemusíte souhlasit. Z ustanovení § 442 odst. 2 občanského zákoníku vyplývá, že škoda se přednostně hradí v penězích. Požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu. Z tohoto lze dovodit, že byste to měl být v prvé řadě Vy, kdo požádá o provedení opravy skleníku neboli jeho uvedení do předešlého stavu. Pokud Vám toto řešení z nějakého důvodu nevyhovuje, nemůže si Váš soused v tomto směru klást podmínky, resp. pokud si je klade, Vy s nimi nemusíte souhlasit.

Sdělte proto (opět doporučeným dopisem) sousedovi, že nesouhlasíte s tím, aby skleník opravoval on, a že požadujete úhradu škody v penězích. Pokud ani poté nebude kladně reagovat, můžete se obrátit se svým nárokem na soud. Zřejmě však, což je pravděpodobné, nebudete čekat s opravou skleníku na dobu, kdy Vám bude škoda uhrazena, a proto ji u soudu budete uplatňovat ve výši odpovídající účelně vynaloženým nákladům na jeho uvedení do předešlého stavu. Osobně bych Vám však doporučovala, opět vzhledem ke zdlouhavosti a náročnosti soudního řízení, abyste se v tomto případě se sousedem raději dohodnul na nějakém kompromisním řešení situace.

Prodal jsem jednomu člověku auto s tím, že mi zaplatí polovinu kupní ceny hned a polovinu do jednoho měsíce. Protože smlouvu nedodržel a nezaplatil, obrátil jsem se na soud. V soudním sporu jsem byl úspěšný a nyní mám v ruce rozsudek, podle kterého je povinen zaplatit mi dlužnou částku včetně úroků z prodlení. Jak jsem si však zjistil, tento člověk nikde napracuje, nemá zřejmě ani žádný bankovní účet. Navíc žije ve společné domácnosti se svými rodiči a „nemá“ tedy ve svém vlastnictví žádně movité věci ani žádnou nemovitost. Co mám teď dělat, nemůže dojít k nějakému promlčení?

Poté, co jste své právo uplatnil u soudu, došlo k stavení promlčecí doby, resp. tato promlčecí doba po dobu trvání soudního řízení dále neprobíhala. Vzhledem k tomu, že Vám Vaše právo bylo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu, došlo k tvz. přetržení promlčecí doby, což znamená, že Vám začala běžet nová desetiletá promlčecí doba ode dne, kdy podle tohoto rozhodnutí mělo být plněno. Máte proto nyní relativně dost času na podání případného návrhu na výkon rozhodnutí a dá se říci i nějakou naději, že tento člověk časem přijde k nějakému majetku nebo bude mít nějaký stálý příjem.

Tisk Tisk | E-mail E-mail