Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Městská knihovna Rumburk vyhlašuje dětskou literární soutěž

autor: rd

Svátky jara „VELIKONOCE“

Kategorie: 1. Básnička 2. Obrázek 3. Ruční výrobek

Věkové kategorie: a/ 5-8 let b/ 9-12 let c/ 13-15 let

Podmínky soutěže: Věk soutěžících je do 15 let. Zaměření příspěvků se váže k vyhlášenému tématu. Příspěvky musí být původní (dosud nepublikované). Soutěž je anonymní. Autor k soutěžním pracím přiloží zalepenou obálku, v níž budou tyto údaje: jméno autora, věk, adresa. Porota obálky otevře až po vyhodnocení příspěvků. Počet příspěvků: od každé kategorie nejvýše tři. Příspěvky nebudou vráceny a budou vystaveny v prostorách knihovny.

Termíny: Uzávěrka: 7.4.2000, porota: do 14.4.2000, výsledky 18.4.2000.
Literární práce přijímá Městská knihovna Rumburk, tř. 9. května 150/29.

Tisk Tisk | E-mail E-mail