Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

„FOTOSTŘÍPKY“

autor: pracovnice muzea

Vážení čtenáři, dovolujeme si Vás tímto pozvat na výstavu Martina Veselého a Daniela Černého „FOTOSTŘÍPKY, krajina, příroda, zvířata a lidé“, kterou je možné zhlédnout v rumburském muzeu do soboty 22. dubna 2000.

Pevně věříme, že setkání s tvorbou těchto mladých umělců Vás potěší. Nenárokují si pevné místo v encyklopediích umění, tvoří především pro radost a pro potěchu ducha. Jejich fotografie vznikají z touhy zachytit jedinečnost okamžiku, vystihnout neopakovatelnou atmosféru zajímavého místa, přiblížit druhým svůj prožitek v dané chvíli.

Finanční situace nepřímo ovlivňuje samotnou tvorbu, proto je na výstavě prezentován jen vzorek z celé šíře jejich tvorby. Může být naším skromným přáním, aby talent našel uplatnění bez ohledu na finanční zázemí, avšak dnešní dravé prostředí dílo svým způsobem formuje. Je pravdou, že umělci od věků potřebovali k životu své osobní dobrodince a mecenáše.

Nyní několik slov k oběma tvůrcům. Martin Veselý pochází z Ústí na Labem a je studentem na katedře historie pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně. Původně chápal fotografii jako prostředek sloužící pro detailnější dokumentaci. Náhle se však ozvalo i jeho umělecké cítění, několik let se věnoval grafice v LŠU. Od té doby fotografie uchopuje umělecky a více se zaměřuje na vnitřní symboliku a výtvarný rozměr. Fotografie není prostředkem, neplní jen účel doplňující, ale má samostatnou existenci v tom nejširším smyslu. Druhým vystavujícím je Daniel Černý, pocházející rovněž z Ústí. Pracuje v současnosti jako zámečník a fotografování získalo postupně prvenství mezi jeho časově náročnými aktivitami ve volném čase. Objektiv jeho fotoaparátu zachycuje především krajinu severozápadních Čech.

Přijďte se podívat do výstavní síně muzea na místa Vám možná známa, která Vás uchvátí na fotografii. Uvidíte, jak se zachycuje genius loci – duch místa. Nadčasovost sdělení osloví možná právě Vás. Výstava je přístupná v běžné otvírací době muzea – od středy do neděle od 9.00 do 15.00 hod.

Těšíme se na Vás.

Tisk Tisk | E-mail E-mail