Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Vzhledem k tomu, že jsem byl poškozen na svých právech, chtěl bych podat soudní žalobu. Jelikož jsem delší dobu nezaměstnaný a má celková finanční situace je velice špatná, zajímalo by mě, jestli je možné, aby mi byl z nějakého důvodu prominut soudní poplatek.

Podle § 138 občanského soudního řádu může předseda senátu přiznat účastníkovi zcela nebo z části osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. Jak dále uvádí výše uvedené ustanovení, vztahuje se toto osvobození, nerozhodne-li předseda senátu jinak, na celé řízení a má i zpětnou účinnost. Je však nutno podotknout, že poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se nevracejí.

Žádost o osvobození od soudních poplatků může účastník nebo vedlejší účastník podat až do doby pravomocného skončení řízení. Je možné požádat také o částečné osvobození (např. jen pro určitou část řízení). Žadatel musí vždy dostatečně věrohodným způsobem prokázat své majetkové a sociální poměry. Pokud by soud dodatečně zjistil, že majetkové a sociální poměry účastníka neodůvodňovaly či již neodůvodňují osvobození od soudních poplatků, je povinen toto osvobození odejmout. Může také výslovně rozhodnout, že toto opatření má zpětnou účinnost.

V loňském roce koupil dům, v němž máme pronajatý byt, nový majitel. Před týdnem nám písemně sdělil, že máme do dvou týdnů vyklidit polovinu sklepních prostor, jelikož je prý potřebuje k uskladnění stavebního materiálu na opravy domu. Sklep jsme zatím nevyklidili, protože bychom nejdříve chtěli vědět, zda jsme povinni jeho požadavek splnit.

V tomto směru je důležité, co je uvedeno v nájemní smlouvě. Pokud je v ní sklep uveden jako příslušenství bytu (a byl započítáván do úhrady nájmu bytu), je nutno dále zjistit, zda podlahová plocha sklepa dle nájemní smlouvy odpovídá podlahové ploše, kterou fakticky užíváte. V případě, že je v tomto směru vše v pořádku, není majitel domu oprávněn žádat Vás, abyste sklep vyklidili.

Pokud sklep v nájemní smlouvě uveden není a není tedy ani započítáván do úhrady nájmu bytu, nejste zřejmě oprávněni ho užívat a pronajímatel může žádat uvolnění těchto prostor. Stejně tak byste měli vyklidit sklep v rozsahu, který užíváte nad rozsah podlahové plochy sklepa uvedený v nájemní smlouvě.

Tisk Tisk | E-mail E-mail