Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Stručně ze zasedání MZ

autor: SV.

Členy městského zastupitelstva čekal na jejich 14. zasedání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 3. února v sále městské knihovny, velmi náročný program. Kromě bodů obvyklých jim byly předloženy materiály k průmyslové zóně, návrh zadání změn územního plánu a ekonomické záležitosti. Pan Dvořák, vedoucí OÚPIaŽP, a zástupce starosty p. Darek Šváb předložili zastupitelům podrobnou studii průmyslové zóny, kterou pro naše město zpracovala liberecká firma SAUL (zpracovatel našeho územního plánu). Zastupitelé v této souvislosti rozhodli o nabytí dotčených pozemků v této lokalitě z vlastnictví Pozemkového fondu do majetku města. Dále pan Šváb informoval o jednání s německým investorem firmou Mühl Product Service, s.r.o. Poté pan Dvořák předložil návrh zadání změn územního plánu a MZ rozhodlo o zadání zpracování těchto změn. Dále zástupce starosty p. Šváb předložil a všem přítomným obsáhle osvětlil návrh rozpočtového provizoria, který městské zastupitelstvo jednomyslně schválilo. Dále MZ vzalo na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 31.12.1999, informaci o dalších ekonomických záležitostech města. Na závěr jednání byl přesunut bod o projektu Prevence kriminality na rok 2000, kde zastupitelé rozhodli, že v druhé etapě bude kamerový systém instalován na sídlišti v Podhájí, a dále schválili navržený projekt Prevence kriminality.

Diskuze probíhala v duchu řešení problematiky psích exkrementů, jejichž množství na veřejných prostranstvích stále stoupá. Padlo sice několik návrhů, ale nebylo přijato žádné usnesení.

rn0305

Až na kolena padli někteří zastupitelé při projednávání otázky průmyslové zóny.
foto: P. Zápotocký

Tisk Tisk | E-mail E-mail