Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

Před pár lety jsem si koupila letní kostým. Bylo to v obchodě a jednalo se o zboží zlevněné z důvodu posezónního doprodeje. Po prvním vyprání se viditelně zhoršila kvalita látky a navíc se na ní úplně rozmazal barevný vzor. Při praní jsem dodržela pokyny výrobce. Když jsem zboží chtěla reklamovat, řekli mi v obchodě, že to nelze, protože zboží bylo zlevněné. Mají pravdu?

Pokud je zboží prodáváno v obchodě, platí zde princip tzv. zákonné záruky, což znamená, že prodávající odpovídá za vady prodané věci, které má v okamžiku jejího převzetí kupujícím a které se vyskytnou po převzetí v záruční době. Tato záruční doba je podle § 620 občanského zákoníku šest měsíců, jde-li o prodej potravinářského zboží osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Zvláštní předpisy mohou určit záruční dobu delší než šest měsíců u věcí, které jsou určeny k tomu, aby byly užívány po delší dobu. Může se stát, že věci prodávané v obchodě mají vady, které však nebrání tomu, aby mohly být užívány k určenému účelu. Poté by měl prodejce postupovat podle § 618 občanského zákoníku, tzn. prodávat tyto věci jen za nižší ceny, než je obvyklá cena bezvadné věci, a přitom upozornit kupujícího na vadu věci, pokud to není zřejmé již z povahy prodeje. V tomto konkrétním případě neuvádíte, že by bylo zboží zlevněno z důvodu nějaké vady. Byla-li však cena snížena pod cenu obvyklou pouze z důvodu posezónního doprodeje či jakéhokoliv jiného výprodeje, je rozhodující fakt, že se nejedná o prodej použité či vadné věci, ale o prodej věci nové a bezvadné. Vzhledem k tomu by prodávající měl uznat Vaši reklamaci, jelikož za vady v tomto případě odpovídá v plném rozsahu.

Majitel domu za námi nedávno přišel s tím, že vzhledem k tomu, že má právo kontrolovat, zda užíváme byt řádně, máme mu dát klíče od bytu, aby mohl provádět náhodné kontroly, popř. aby se do bytu dostal, kdyby se něco stalo. Má na toto právo?

V žádném případě tento jeho požadavek není oprávněný. Faktem je, že pronajímatel má právo, v souladu s § 665 odst. 1 občanského zákoníku, požadovat přístup k věci za účelem kontroly, avšak je nutno, aby se v této otázce s nájemníkem dohodl. Pokud se nedohodnou, může frekvenci a rozsah kontrol určit soud, přičemž bude nepochybně přihlížet k tomu, aby byly rovnoměrně chráněny zájmy obou stran. Výkon kontroly by také neměl být v rozporu s dobrými mravy. Kromě toho je v § 692 odst. 3 občanského zákoníku upravena povinnost nájemníka umožnit pronajímateli přístup do bytu za účelem instalace a údržby zařízení pro regulaci a měření tepla, teplé a studené vody nebo odpočet naměřených hodnot a přístup do bytu k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří pronajímateli. Pronajímatel však musí nájemníka předem písmeně vyzvat, aby mu vstup do bytu umožnil.

Rozhodně tedy majiteli domu nemusíte dávat klíče od svého bytu, jelikož je pouze na Vás, s výjimkou výše uvedených případů, komu vstup do svého bytu umožníte.

Tisk Tisk | E-mail E-mail